Verhoging ISDE subsidie 2022
Verhoogde ISDE subsidie op warmtepomp én zonneboiler

De Tweede Kamer heeft 14 december jl. in grote meerderheid (122 stemmen voor en 28 stemmen tegen) een motie aangenomen waarmee zij het kabinet verzoekt om ook de subsidie op zonneboilers per 1 januari 2022 te verhogen naar 30%. Staatsrechtelijk gezien kan het kabinet een aangenomen motie naast zich neerleggen, maar dat is gezien de ruimte Kamermeerderheid onwaarschijnlijk. Een mooi en meer dan terecht resultaat van de lobby inspanningen van Holland Solar.

Bovendien vraagt de motie het kabinet om zonnewarmte-installaties op te nemen in het stimuleringsprogramma voor hybride warmtepompen.

Eerder werd al bekend dat de subsidie voor warmtepompen en isolatiemaatregelen binnen de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) - waarvoor komend jaar 228 miljoen euro subsidie beschikbaar is - wordt verhoogd naar 30%. Vanaf 3 januari 2022 staan de nieuwe apparatenlijsten online met de nieuwe verhoogde bedragen. 

Building Holland
Bezoek onze stand tijdens Building Holland